01.01.2012

ReceAu ieşit în frig, nu se ţin de mână,
Ea întâi, el după, calm, pierdut,
Paşi mărunţi, nici un gest până lângă maşină,
Se topeşte, dragoste în nimic?

Sunt sătulă iubitule, nu mai pot,
Nu spune în locul meu ce am în suflet,
Vreau să te faci dispărut şi îmi vreau viaţa la loc
Şi-acum, că vreau să pleci, eşti tot un zâmbet?!

Avea o privire nehotărâtă, ucigătoare,
Afară era tot mai rece...

Se trântesc două portiere,
Răzbesc zgomote înfundate,
Se trântesc patru portiere,
Sunt în spate.

După o mângâiere îi cuprinde răceala,
După o îmbrăţişare amândoi îngheaţă
Iar buzele li se lipesc,
Respiră haotic,
Se trag unul pe altul într-un sărut sufocant,
Fără scuze, nicio clipă nu trebuie pierdută,
O pipăie pe piept, pe corp, adânc o sărută.

Ea îl trage de haine, trage tare, i le-ar rupe
Şi-l împinge, îi lipeşte spatele de
Bancheta care simte căldura trupurilor,
Geamurile se aburesc, îi privesc flămânde,
Mâinile lor pătrund pe sub haine desfăcute,
Pătrund adânc şi strâng carnea tare.

Sărutul continuă tot mai adânc într-o mai strânsă îmbrăţişare
Şi respiră acelaşi aer înflăcărat,
Şi tot ce mai există este de uitat!
El cu lăcomie îi tot simte gustul,
Ea închide ochii în două mâini de bărbat
Care nu-i vor da drumul, deloc, deloc.

Cu-atât mai multă iubire, el o sfâşie, ar sfâşia tot,
Îi descoperă pielea pe care o strânge în buze,
O dezgoleşte tot mai mult şi mereu o atinge
Şi îşi mişcă apăsat palmele pe trupul ei,
Şi îşi tot mişcă apăsat palmele pe tot trupul ei,
Îşi opreşte faţa pe abdomen,
Respiră, o încălzeşte,
Respiră peste ea, peste ea toată,
Respiră prin ea,
Cu iubirea îi străpunge fiinţa
Şi încet, încet alunecă peste piept,
Clipeşte asupra-i şi o admiră şi...
Şi se năpusteşte să-i soarbă dragostea din sâni,
Şi îşi mişcă apăsat palmele pe trupul ei
Şi îşi tot mişcă apăsat palmele pe tot trupul ei.

Goi,
Corpurile înfierbântate şi umede
Se completează, se adoră şi fac un întreg.
Şi-ar încerca să vorbeacsă dar vocile sunt mocnite,
Doar respiraţia scânceşte zâmbete dulci.

Îl pipăie peste tot, simte focul,
Îi simte muşchii, toţi, mai încleştaţi ca niciodată,
O sărută lung, alunecă peste ea, o strânge
Şi o priveşte în ochi...
Şi o pătrunde cu iubirea lui,
O iubire infinită,
Profund,
Adânc,
Sufletele se întrepătrund.By George Hardon